Azerbaidžānas delegācija iepazīstas ar Rīgas apgabaltiesas darbu

Ceturtdien, 14. septembrī, Rīgas apgabaltiesā viesojās Azerbaidžānas tieslietu ministrs Fikrats Mammadovs (Fikrat Mammadov) un ministrijas amatpersonas. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pastāstīja viesiem par apelācijas instances tiesas vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā, sadarbību ar citām Latvijas apgabaltiesām un pirmās instances tiesām, tiesas darba organizāciju, kā arī par e lietu izskatīšanu, videokonferenču un citu tehnoloģiju izmantošanu tiesas darbā. 

Vizītes laikā notika arī diskusija videokonferences režīmā ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, pārrunājot līdzīgo un atšķirīgo abu valstu tiesu sistēmā.

 

Azerbaidžānas delegācija ieradusies darba vizītē Latvijā, lai stiprinātu abu valstu sadarbību tieslietu jomā. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Tieslietu ministriju, kur abu valstu tieslietu ministri parakstīja  Saprašanās memorandu par sadarbību starp Latvijas un Azerbaidžānas Tieslietu ministrijām.

 

Azerbaidžānas pārstāvji apmeklēja arī Augstāko tiesu un Valsts probācijas dienestu.

 

Azerbaidžānas delegācijas vizīti Latvijā organizēja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju.

 

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; raimonds.locmelis@gmail.com)