Baltijas valstu un Somijas Tiesu administrācijas pārstāvji atzinīgi novērtējuši Latvijas kolēģu sasniegumus

Šā gada 13.–14. septembrī Tallinā norisinājās ikgadējais Baltijas valstu un Somijas Tiesu administrāciju forums, kurā piedalījās arī Latvijas Tiesu administrācijas delegācija, lai pārrunātu aktuālos tiesu administrēšanas jautājumus.

Mūsu administrācijas pārstāvji foruma dalībniekus informēja par Tieslietu akadēmijas projekta īstenošanu, kas igauņu kolēģos radīja izbrīnu par mūsu spēju realizēt tik nozīmīgas reformas, koncentrēt resursus un realizēt starpinstitucionālu koordināciju visaugstākajā līmenī.  

Tiesu administrācija informēja arī par savu ieguldījumu valstiska mēroga digitalizācijas reformas īstenošanā, kurā ir tik daudz iesaistīto pušu un tik liels apjoms, kādas nav nevienā citā foruma dalībvalstī. 

Foruma dalībnieki secināja, ka Latvija daudzos procesos ir līdere dažādu izaicinošu reformu īstenošanā un spējā koncentrēt resursus vienota mērķa sasniegšanai. Pieredzes apmaiņa forumā bija motivējoša un iedvesmojoša turpmākajam darbam.

Šāds forums norisinās katru gadu un nākamgad Baltijas valstu un Somijas Tiesu administrāciju forums tiks organizēts Latvijā.