Bulgārijas tiesnešu vizīte Tiesu administrācijā

Šodien, 17. maijā, Tiesu administrāciju apmeklēja Bulgārijas tiesnešu delegācija, lai gūtu ieskatu par Latvijas tiesu sistēmu un iepazītos ar tiesu statistikas datu analīzes iespējām un tās risinājumiem. 

.

.

Tiesu administrācijas pārstāvji iepazīstināja Bulgārijas tiesnešus ar Tiesu administrāciju, tās funkcijām un lomu tieslietu sistēmā. Tikšanās laikā administrācijas pārstāvji dalījās līdzšinējā pieredzē par tiesu pamata darbības rādītāju izmantošanu, tiesu tablo (dashboards) izveidi, lietu izskatīšanas termiņu plānošanu un lietu svēršanu no Microstrategy BI perspektīvas. Tika pārrunāta administrācijas sadarbība ar tiesu priekšsēdētājiem attiecībā uz datu pieejamību un to, kā praktiski notiek datu pieejamības nodrošināšana sabiedrībai. 

Tāpat vizītē tika prezentēts tiesnešu atlases process, tiesu tehniskais aprīkojums, kā arī Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) attīstība un e-lietas izmantošana.

Bulgārijas tiesneši apmeklēja ne tikai Tiesu administrāciju, bet arī Rīgas apgabaltiesu, Tieslietu padomi un Rīgas rajona tiesu. Šīs vizītes deva iespēju Bulgārijas delegācijas pārstāvjiem iegūt padziļinātu izpratni par Latvijas tiesu sistēmas darbību un iegūt pieredzi, kas varētu būt noderīga viņu pašu tiesu sistēmas uzlabošanā.

Pieredzes apmaiņas vizītes tika organizētas Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) projekta “Sabalansētās noslodzes izveidošana Bulgārijas tiesu sistēmā” ietvaros.