CEPEJ sāk Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu

Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) 25. plenārsēdē 29. un 30. jūnijā Strasbūrā viens no jautājumiem ir informācija par komisijas sadarbības programmām, starp kurām ir arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums.

Kā Latvijas pārstāve CEPEJ plenārsēdē piedalās Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese Aija Branta.

 

Plenārsēdes darba kārtībā arī vairāku starptautisko programmu Azerbaidžānā, Moldovā, Albānijā, Kosovā un Turcijā noslēgums. Dalībvalstu pārstāvji dalīsies informācijā par tieslietu aktualitātēm savās valstīs, diskutēs par Eiropas tieslietu sistēmas attīstību un CEPEJ sadarbību ar citām Eiropas Padomes institūcijām, iepazīsies ar CEPEJ inovāciju centru un CEPEJ novērotāju darba metodēm. Darba kārtībā arī citi jautājumi.

 

Savukārt nākamnedēļ notiks pirmā CEPEJ vizīte Latvijā, kas norisināsies Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros. Komisija novērtējumu izstrādā Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" programmā, sniedzot procesu efektivitātes un kvalitātes vērtējumu, neatkarības vērtējumu un definējot rekomendācijas turpmākai attīstībai.

 

Projekta īstenotājs – Tiesu administrācija – jau sniegusi CEPEJ komisijai statistiku, kas raksturo Latvijas tiesu sistēmas darbību, savukārt vizītes laikā ir paredzētas ekspertu intervijas ar iestāžu pārstāvjiem. 4.jūlijā CEPEJ eksperti ieradīsies arī Augstākajā tiesā, kur tiksies ar Augstākās tiesas, Tieslietu padomes un Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvjiem.

 

Eiropas tiesu sistēmas efektivitātes komisijā (The Council of Europes`s Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ), ko 2002.gadā izveidoja Eiropas Padomes Ministru komiteja, ir pārstāvētas 47 Eiropas valstis.