Cēsīs norisinās Vidzemes rajona tiesas tiesnešu kopsapulce

2018. gada 10. septembrī Cēsīs uz pirmo kopsapulci pulcējās Vidzemes rajona tiesas tiesneši.

Kopsapulcē tiesas darbu un rezultātus pēc reformas prezentēja tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs, ar uzrunu uzstājās Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte Knēgere. Gan Edīte Knēgere, gan Vidzemes apgabaltiesas kolēģiju priekšsēdētāji Inguna Pinne un Modris Lapiņš iepazīstināja klātesošos tiesnešus ar tiesu prakses aktualitātēm lietās, ko izskata izmeklēšanas tiesneši, administratīvo pārkāpumu lietās, civillietās un krimināllietās. Uz kopsapulci bija uzaicināti Tieslietu ministrijas pārstāvji, kas iepazīstināja ar jauninājumiem maksātnespējas izskatīšanas procesā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu izskatīšanas procesā, savukārt Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji iepazīstināja ar aktuālo informāciju par valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Tiesnešiem arī bija iespēja pārrunāt sadarbības aktualitātes ar Vidzemes apgabala advokātu vecāko Agitu Bērzu.

Aptaujātie Vidzemes rajona tiesas tiesneši izteica atzinību par tiesas priekšsēdētāja iniciatīvu kopsapulces sasaukšanā un organizēšanā, kā arī par uzaicināto viesu sniegto informāciju, vienlaikus atzīmējot kopsapulcē valdošo pozitīvo atmosfēru un iespēju tikties visiem tiesas tiesnešiem vienlaikus. Plānots šādas kopsapulces arī organizēt turpmāk.

 

Informāciju sagatavoja:

Nora Liepiņa

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze,

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem 

Nora.Liepina@tiesas.lv, tālr. 64250769