Cēsu zemesgrāmatu nodaļa pārcelta uz tiesas telpām

No 2019. gada 1. aprīļa Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas klientu apkalpošanas punkts Cēsīs atrodas Vidzemes rajona tiesā Cēsīs,  Raunas ielā 14.

J.Grīnbergs, D.Ročāne un zemesgrāmatas tiesneši un darbinieki.

2018. gada 15. februārī tika pabeigta tiesu reforma, kuras gaitā apvienotas Vidzemes tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas, izveidojot vienu lielāku – Vidzemes rajona tiesu. Tādējādi iedzīvotājiem ir  iespēja iesniegt dokumentus jebkurā no Vidzemes rajona tiesas un tās sastāvā esošās zemesgrāmatu nodaļas atrašanās vietām.

No 27. līdz 29. martam Cēsu zemesgrāmatas darbinieki veica apjomīgu pārvākšanos, lai ar 1. aprīli uzsāktu darbu jaunajās telpās. Noslēgumā Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs, priekšsēdētāja vietniece Daina Ročāne un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Cēsīs Inese Kiršteine teica īsas uzrunas, pateicās par ieguldīto darbu, par sapratni un atbalstu saistībā ar pārvākšanos, kā arī novēlēja visiem darbiniekiem veiksmi turpmākajā kopīgajā darbā.

Ar 2019. gada 1. jūniju zemesgrāmatu nodaļas tiks integrētas tiesās, tādejādi zemesgrāmatu nodaļas beigs pastāvēt un rajona tiesa skatīs visas zemesgrāmatu lietas.

 

Informāciju sagatavoja

Nora Liepiņa

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze

Tālr. 64250769, e-pasts Nora.Liepina@tiesas.lv