Darbu Siguldas tiesā beidz tiesas priekšsēdētāja Sarmīte Inberga

31.martā pēdējā darba diena bija Siguldas tiesas priekšsēdētājai Sarmītei Inbergai. Saeima viņu atbrīvojusi no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Tiesnese dodas pensijā.

Par tiesnesi Rīgas rajona tautas tiesas Siguldas pastāvīgajā sesijā S. Inberga tika  ievēlēta 1982.gada 20.jūnijā un atkārtoti 1987.gada 21.jūnijā. 1993.gada 9.decembrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja S.Inbergu par Rīgas rajona Siguldas tiesas tiesnesi.

2002.gada 1.jūlijā ar tieslietu ministra rīkojumu S.Inberga tika iecelta par Siguldas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju, ar 2005.gada 1.jūliju un atkārtoti ar 2010.gada 1.jūliju Siguldas tiesas priekšsēdētāja amatā.

„Sirsnīgu paldies par būtisku ieguldījumu tiesu sistēmas darbā un tiesas darba nodrošināšanā”, saka Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

2014.gada 17.janvārī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veica tiesneses profesionālās darbības novērtēšanu, sniedzot pozitīvu atzinumu. Ar tieslietu ministra rīkojumu 2008.gadā tiesnesei S.Inbergai piešķirts Tieslietu ministrijas Goda diploms par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu.