Darbu tiesneša amatā noslēdz Augstākās tiesas tiesnese Ludmila Poļakova

Pamatojoties uz likumu “Par tiesu varu”, 2023. gada 8. novembrī pilnvaru termiņš tiesneša amatā beidzas Augstākās tiesas tiesnesei Ludmilai Poļakovai, kura pildīja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneses pienākumus.

Tiesneses L. Poļakovas darba stāžs Augstākās tiesas tiesneša amatā ir vairāk nekā 28 gadi, bet kopumā Latvijas tieslietu sistēmā nostrādāti vairāk nekā 40 gadi.

Tiesnese uzkrājusi bagātīgu pieredzi gan krimināllietu, gan administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, gan arī izvērtējot sūdzības par piemērotajiem drošības līdzekļiem un sūdzības kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Rīgas apgabaltiesas kolektīva vārdā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pateicas tiesnesei Ludmilai Poļakovai par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Ludmila Poļakova ieguvusi 1978. gadā, absolvējot Latvijas Valsts Universitāti. 2007. gadā L. Poļakova Biznesa augstskolā “Turība” ieguva profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē. Sākotnēji studijas jurisprudencē apvienotas ar darbu Jelgavas pilsētas tautas tiesā par tiesas tulci, darbvedi, bet vēlāk – strādājusi par inspektori Nepilngadīgo lietu inspekcijā Jelgavā.

Kopš 1982. gada 1. jūlija Ludmila Poļakova bija Jelgavas pilsētas tautas tiesas tiesnese, bet 1987. gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi, un pēc valsts neatkarības atjaunošanas turpinājusi darbu. No 1992. gada 11. marta – Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnese, no 1995. gada 3. oktobra Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese. 1998. gadā un 2008. gadā tiesnese apbalvota ar Augstākās tiesas Atzinības rakstu.

Pēc Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidēšanas kopš 2015. gada Ludmila Poļakova pildīja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneses pienākumus.

No 1996. gada – lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā, kas 2004. gadā apbalvoja tiesnesi L. Poļakovu ar Pateicības rakstu.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2018. gadā pozitīvi novērtējusi tiesneses Ludmilas Poļakovas profesionālo darbību.

2010. gadā Ludmila Poļakova apbalvota ar Tieslietu ministrijas III pakāpes Goda zīmi, bet 2018. gadā tiesnese Ludmila Poļakova saņēma Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “Zelta spalvu” par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2023. gada 30. oktobra rīkojumu tiesnese Ludmila Poļakova apbalvota ar Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par atbalstu un iesaisti Latvijas tiesu sistēmas attīstībā.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)