Darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas tiesnese Iveta Brimerberga

Šajās dienās darbu tiesneša amatā noslēgusi Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Iveta Brimerberga, kuru Latvijas Republikas Saeima 2024. gada 7. marta sēdē ar š.g. 1. jūliju atbrīvoja no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Viņas darba stāžs tiesneša amatā ir 38 gadi, bet Rīgas apgabaltiesā tiesnese nostrādājusi 20 gadus.

Tiesnese uzkrājusi bagātīgu pieredzi, izskatot krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas, materiālus procesā par noziedzīgi iegūtu mantu un izvērtējot sūdzības par izmeklēšanas tiesnešu lēmumiem. Rīgas apgabaltiesas vārdā tiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants pateicas tiesnesei Ivetai Brimerbergai par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Iveta Brimerberga ieguvusi 1985. gadā, absolvējot Latvijas Universitāti. 

1986. gadā un atkārtoti 1987. gadā ievēlēta par Jēkabpils rajona tautas tiesas tiesnesi. 1992. gadā atzīta par ievēlētu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tautas tiesas tiesneses amatā.

2002. gada 22. maijā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Ivetu Brimerbergu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. 

2004. gada 10. jūnijā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Ivetu Brimerbergu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amata.

2018. gadā tiesnese Iveta Brimerberga saņēma Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un "Zelta spalvu" par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā. 2023. gadā tiesnese Iveta Brimerberga apbalvota ar Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par atbalstu un iesaisti Latvijas tiesu sistēmas attīstībā. 2024. gada jūnijā tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere ir izteikusi pateicību tiesnesei Ivetai Brimerbergai par profesionālu sadarbību, ilggadēju un atbildīgu darba pienākumu pildīšanu, stiprinot Latvijas tiesiskumu un demokrātiju.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos