Darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas tiesnese Mairita Šķendere

Šajās dienās darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Mairita Šķendere, kuru Latvijas Republikas Saeima no 2024. gada 1. marta atbrīvoja no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Viņas darba stāžs tiesneša amatā pārsniedz 30 gadus, bet Rīgas apgabaltiesā tiesnese nostrādājusi vairāk nekā 10 gadus.

Tiesnese uzkrājusi bagātīgu pieredzi, izskatot civillietas un izvērtējot sūdzības par pirmās instances tiesnešu lēmumiem. Rīgas apgabaltiesas vārdā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pateicas tiesnesei Mairitai Šķenderei par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Mairita Šķendere ieguvusi 1993. gadā, absolvējot Latvijas Universitāti. 

1993. gada 21. oktobrī Latvijas Republikas Saeima iecēla Mairitu Šķenderi par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi.

1995. gada 19. oktobrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Mairitu Šķenderi par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. No 2008. gada 6. marta tiesnese iecelta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā.

2009. gada 4. jūnijā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Mairitu Šķenderi par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.

No 2014. gada 2. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim Mairita Šķendere pildīja Augstākās tiesas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā. 2017. gada 1. janvārī tiesnese atsāka strādāt Rīgas apgabaltiesā.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)