Darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas tiesnese Smaida Gļazere

2022. gada 30. jūnijā darbu tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās saistībā ar pensionēšanos noslēdz Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Smaida Gļazere. Viņas darba stāžs Rīgas apgabaltiesas tiesneša amatā ir 20 gadi, bet kopumā Latvijas tieslietu sistēmā nostrādāti vairāk nekā  27 gadi. 

Tiesnese uzkrājusi bagātīgu pieredzi, izskatot gan krimināllietas, gan administratīvo pārkāpumu lietas un izvērtējot sūdzības par piemērotajiem drošības līdzekļiem un sūdzības kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Rīgas apgabaltiesas vārdā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pateicas tiesnesei Smaidai Gļazerei par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Smaida Gļazere ieguvusi 1990. gadā, absolvējot Latvijas Universitāti, kur 2004. gadā iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē. 

Divus gadus strādājusi Tieslietu ministrijā Tiesiskās informācijas centra Informatīvās apkalpošanas nodaļas vadītājas amatā. Kopš 1994. gada – individuāli praktizējoša advokāte Rīgā, zvērināta advokāta zvērestu nodevusi 1995. gada 2. martā.

2002. gada 25. aprīlī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Smaidu Gļazeri par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. 

2015. gadā tiesnese Smaida Gļazere saņēma Tiesu administrācijas Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)