Darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas tiesnese Tamāra Broda

2022. gada 19. oktobrī darbu tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās saistībā ar pensionēšanos noslēdz Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Tamāra Broda. Viņas kopējais darba stāžs tiesneša amatā ir 35 gadi, bet Rīgas apgabaltiesā par tiesnesi nostrādāti vairāk nekā 19 gadi.

Tiesnese uzkrājusi bagātīgu pieredzi, izskatot gan krimināllietas, gan administratīvo pārkāpumu lietas un izvērtējot sūdzības par piemērotajiem drošības līdzekļiem un sūdzības kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Rīgas apgabaltiesas vārdā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pateicas tiesnesei Tamārai Brodai par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Tamāra Broda ieguvusi 1984. gadā, absolvējot Latvijas Valsts universitāti.

1986. gada 25. maijā Tamāra Broda ievēlēta par Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesnesi.

1994. gada 27. aprīlī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Tamāru Brodu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi.

2003. gada 19. jūnijā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Tamāru Brodu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi.

2021. gadā tiesnese Tamāra Broda saņēma Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “Zelta spalvu” par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)