Darbu tiesneša amatā noslēgusi Rīgas apgabaltiesas tiesnese Milda Zelmene

Šajās dienās darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Milda Zelmene. Tiesnese M. Zelmenes darba stāžs tiesneša amatā ir 28 gadi, bet kopumā tieslietu sistēmā nostrādāti 44 gadi. Rīgas apgabaltiesas kolektīva vārdā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pateicas tiesnesei Mildai Zelmenei par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Milda Zelmene ieguvusi 1975. gadā, absolvējot Latvijas Valsts universitāti, un jau 1976. gadā tika ievēlēta par tiesnesi Ventspils pilsētas tautas tiesā, kurā kopš 1981. gada sešus gadus bija tiesas priekšsēdētāja. Pēc pilnvaru termiņa beigām 16 gadus strādājusi advokatūrā, kopš 1993. gada – par zvērinātu advokāti.

 

Latvijas Republikas Saeima 2003. gada 19. jūnijā apstiprināja Mildu Zelmeni par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi.

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2010. gadā piešķīra tiesnesei Mildai Zelmenei otro kvalifikācijas klasi, 2014. gadā – pirmo kvalifikācijas klasi, kā arī pozitīvi novērtējusi M. Zelmenes profesionālo darbību 2019. gadā.

 

Latvijas valsts simtgades gadā tiesnese Milda Zelmene saņēma Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “Zelta spalvu” par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; raimonds.locmelis@tiesas.lv)