Daugavpils tiesas paziņojums

Daugavpils tiesā (18. novembra ielā 37) šodien, 28. jūlijā, trešo reizi divu dienu laikā drošības apsvērumu dēļ uz laiku tika apturēts tiesas darbs un izsludināta trauksme.  Tiesneši, tiesu darbinieki un lietu dalībnieki tikai evakuēti no tiesas ēkas. 

 

Pēc Valsts policijas darbinieku veiktās tiesas ēkas un tai pieguļošās teritorijas apskates tiesas darbs tika atjaunots. Tiesa lūdz personas izvērtēt savu rīcību, maldinot atbildīgās iestādes ar apzinātu paziņojumu par spridzināmās ietaises ievietosānu tiesas ēkā, un atgādina, ka par viltus zvaniem ir paredzēts kriminālsods pēc Krimināllikuma 231.1 panta par apzinātu nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu, vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē vai citā objektā, vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē. 

Izsludinātās trauksmes nav būtiski ietekmējušās Daugavpils tiesas darbu, nozīmēto tiesas procesu izskatīšanu, jo Daugavpils tiesai ir iespēja darbu turpināt attālināti vai citās telpās. Informējam, ka visa informācija par tiesas darbu vai pārtraukumiem tiek pubklicēta portālā:  manas.tiesas.lv.