Definēs labākos risinājumus tieslietu jomas digitalizācijā

Latvijas Tiesu administrācijas un Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) eksperti tiekas darba grupā, lai turpinātu darbu pie globāla ietvara digitālo pakalpojumu attīstībai tieslietu jomā.

Darba grupa izveidota š.g. pavasarī ar mērķi apskatīt veidus kādā atvērtie dati, mākslīgais intelekts, biznesa inteliģences un citi rīki var mobilizēt un uzlabot tieslietu pakalpojumus, kas ikdienā tiek sniegti iedzīvotājiem. Darba grupas ietvaros diskutēt par riskiem un priekšrocībām, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī veidiem kā gūt lielāku labumu no tehnoloģiju ieviešanas un samazināt to negatīvo ietekmi.

 

Uzskatīts, ka datu stratēģiju esamība un pārdomāta to izmantošana sniedz iespēju analizēt un prognozēt juridisko problēmu rašanās tendences. Attiecīgi, nodrošinot iespēju piedāvāt sabiedrībai atbilstošākus risinājumus. Turklāt, attīstāmi strīdu risināšana un juridiskais padoms tiešsaistē, kas spēj būtiski samazināt šo pakalpojumu izmaksas un atvieglot pieeju tiesai.

 

Tehnoloģiju attīstība tieslietu jomā plaši tiek diskutēta, runājot par pieeju tiesiskumam OECD dalībvalstīs un pasaulē. Jautājumiem pievērta īpašā uzmanība arī OECD pieejas tiesiskumam apaļā galda diskusijas ietvaros, kas norisinājās Rīgā, 2018. gada 5.- 6.jūlijā, kad tika apstiprināta Rīgas deklarācija, iezīmējot virzienus turpmākajā OECD darbā tieslietu jomā. 

 

Nākamā gada laikā eksperti turpinās darbu globāla ietvara izstrādē Latvijas Tiesu administrācijas vadībā, iesaistot OECD valstu pārstāvjus un jomas ekspertus. Process iezīmē Latvijas tieslietu iestāžu līderības pozīcijas digitalizācijas jautājumos, kā arī ilgtermiņā definēs prioritātes tieslietu sektora modernizācijai OECD valstīs un pasaulē.