Diskusija par izmeklēšanas un tiesvedības procesu digitalizāciju

Šodien, 2022. gada 20. jūnijā, notika diskusija par izmeklēšanas un tiesvedības procesu digitalizāciju, kurā piedalījās Tiesu administrācijas, prokuratūras, tiesu, advokatūras, policijas un citu institūciju pārstāvji, lai diskutētu kā uzlabot  tehnisko risinājumu lietojamību un pieejamību, funkcionalitātes papildināšanu, dokumentu elektronisku apriti un citiem jautājumiem. 

Diskusijā tika prezentēti e-lietas ieviešanas plāna uzdevumi, diskusijas dalībnieki pārrunāja mērķus un uzdevumus tiesu un iestāžu darba efektivitātes uzlabošanai, kā arī apzināja problēmas, kuras būtu jānovērš: jāpilnveido starpiestāžu sadarbības process, lietas materiālu pārlūkošana, izmeklēšanas procesu digitalizācijas paātrināšana u.c.

Diskusija notika Tiesu administrācijas ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.