Edvīns Balševics: Tas ir mazs solis tiesai, bet milzīgs lēciens...

Pārfrazējot astronauta Nīla Ārmstronga, kurš pirmais uzkāpa uz Mēness, vārdus, šodien Latvijas tiesu sistēmā ir sperts mazs solis, kas ir milzīgs lēciens atvērtas un tiesiskas sabiedrības veidošanas ceļā.

Latvijas tieslietu sistēma ir pievienojusies Eiropas Komisijas iniciētajam un finansētajam Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) integrācijas procesam, kas aizsākās ar Eiropas Savienības Padomes 2010. gada decembrī pieņemto lēmumu par brīvprātīgu ECLI ieviešanu katrā dalībvalstī.

 

Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis jau ir īstenojušas ECLI ieviešanas projektus. Kopumā ECLI ir ieviests vairāk nekā 10 Eiropas Savienības dalībvalstīs (Itālijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā, Čehijā, Spānijā, Rumānijā).

 

Latvijā ECLI tiek ieviests ar šā gada septembri, un tā ieviešanu koordinē Tiesu administrācija.

 

ECLI ir vienots kods, ko piešķir jebkuras Eiropas Savienības valsts (ES) tiesas nolēmumam, tā nodrošinot standartizētu un unikālu tiesu nolēmumu identifikāciju Eiropas līmenī. Šī identifikatora mērķis ir veicināt vienotu nolēmumu uzskaiti un uzlabot judikatūras pieejamību starp ES valstīm. Termins "judikatūra" apzīmē tiesu spriedumos un atzinumos sniegtas juridiskas atziņas un principus.

 

Eiropas Komisija ir izstrādājusi meklētājprogrammu, kas ļauj atrast visus nolēmumus, kuri ir anonimizēti un kam piešķirts ECLI kods pārrobežu datubāzēs. Ar ECLI koda meklētājprogrammas palīdzību var atrast ikvienu tiesu nolēmumu, kas pieņemts ES tiesās, ja vien šim nolēmumam ir piešķirts ECLI kods.

 

Būtiskākie ieguvumi – kļuvusi ērtāka judikatūras citēšana un pārlūkošana vienotajā nolēmumu datubāzē. Tāpat ir ērtāka iespēja pievienot atsauces konkrētiem nolēmumiem, tie ir viegli atpazīstami un lasāmi. Papildus kā ieguvums ir arī iespēja iegūt statistikas datus, izmantojot ECLI kodu.

Papildus minētajam, īstenojot projektu Latvijā, ir izstrādāta arī speciāla tulkošanas programmatūra. Tā ļauj tiesas tulkiem kvalitatīvāk strādāt ar tiesas dokumentu tulkojumiem, kas veicina tiesas pieejamību un tiesu darba efektivitāti kopumā. Turklāt vienoto sistēmu ar uzlabotās tulkošanas programmatūras palīdzību latviešu valodā varēs lietot ātri un vienkārši.