Eiropas Tiesnešu un prokuroru apmācības tīkla delegācija atzinīgi vērtē Tiesu informatīvās sistēmas rīkus

Šodien, 2024. gada 6. jūnijā, Tiesu administrācijā uzturējās Eiropas Tiesnešu un prokuroru apmācības tīkla (EJTN) starptautiskā tiesnešu un prokuroru delegācija.

.

Vizītes laikā Tiesu administrācijas pārstāvji iepazīstināja EJTN delegāciju ar Tiesu administrācijas (TA) darbības galvenajām funkcijām, Latvijas tiesu sistēmu, tiesnešu atlases procesu, pastāstīja, kādu tehnisko atbalstu TA sniedz tiesām, kā arī informēja par E-lietas virzības gaitu.

EJTN tiesneši un prokurori atzinīgi novērtēja Tiesu informatīvās sistēmas ieviestos rīkus, kuri tiesnešiem un tiesu darbiniekiem atvieglo ikdienas darbu. Delegācijas interesi raisīja arī tiesnešu atlases process un tajā iekļautie pārbaudes testi. 

Starptautiskās tiesnešu un prokuroru grupas vizīte Latvijā ilgst no 3. jūnija līdz 14. jūnijam. Ārvalstu delegācijai vēl paredzētas piedalīšanās darba grupās un vizītēs Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, Latvijas Republikas Satversmes tiesā, Latvijas Republikas prokuratūrā un Valsts policijā. 

EJTN starptautisko tiesnešu un prokuroru grupas vizīti Latvijā organizē un nodrošina Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru.