Ekonomisko lietu tiesa attaisno apsūdzētos lietā, kurā iesaistīta SIA “RĪGAS KARTE” bijusī vadība

Ekonomisko lietu tiesa 2023. gada 20. decembrī pasludināja saīsināto spriedumu krimināllietā, pilnībā attaisnojot G. Federu, A. Brandavu un P. Tulovski, kā arī izbeidza kriminālprocesu daļā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas komunikāciju centrs”.

Prokuratūra šā gada 2. jūnijā nosūtīja lietu tiesai, saucot pie kriminālatbildības G. Federu par krāpšanu un naudas līdzekļu legalizēšanu, A. Brandavu kā SIA “RĪGAS KARTE” tā brīža valdes locekli par valsts amatpersonas bezdarbību, bet P. Tulovski kā SIA “RĪGAS KARTE” tā brīža valdes locekli par dienesta pilnvaru pārsniegšanu. Savukārt juridiskajai personai prokuratūra lūdza piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli par krāpšanu, ko tās labā izdarījusi fiziskā persona.

Tiesa atzina, ka nav pierādīta neviena noziedzīgā nodarījuma sastāva esība atbilstoši Kriminālprocesa likuma 124. panta piektajā daļā noteiktajam pierādīšanas standartam –  ārpus saprātīgām šaubām. Pilns spriedums ar tiesas motīviem tiks sagatavots, ja kāds no lietas dalībniekiem 10 dienu laikā iesniegs tiesai attiecīgu lūgumu.

Ekonomisko lietu tiesas spriedums nav stājies spēkā, un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.