Ekonomisko lietu tiesa piespriež sodus krimināllietā par kukuļņemšanu Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā

Ekonomisko lietu tiesa 2024. gada 2. janvārī apstiprināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurores un apsūdzēto noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu krimināllietā, kurā par kukuļņemšanu apsūdzētas 11 bijušās muitas amatpersonas.

Desmit valsts amatpersonas, izmantojot savu dienesta stāvokli, par jau izdarītām likumīgām darbībām vai pieļautu bezdarbību, savstarpēji sadalot pienākumus, organizētā grupā laika posmā no 2021. gada sākuma līdz 2022. gada oktobrim pieņēma kukuļus par paātrinātu muitas formalitāšu nokārtošanu, apejot rindu un neveicot transporta līdzekļu fizisko kontroli. Savukārt viena valsts amatpersona minētās darbības veikusi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Visi apsūdzētie atzīti par vainīgiem noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, desmit personas sodītas ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem (notiesājot nosacīti), bet viena persona – ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem (notiesājot nosacīti), apsūdzētajiem atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts pārvaldē uz pieciem gadiem. Viens apsūdzētais atzīts par vainīgu arī šaujamieroču munīcijas glabāšanā bez attiecīgas atļaujas un sodīts ar naudas sodu 1860 EUR.

Ar tiesas spriedumu par noziedzīgi iegūtiem atzīti un konfiscēti naudas līdzekļi attiecīgi 180 un 60 EUR.

Saīsinātais spriedums stāsies spēkā pēc tam, kad būs beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu, un šāds lūgums nebūs iesniegts.