Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amatam kopā pieteikušies 96 pretendenti

Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amatam kopā pieteikušies 96 pretendenti: 95 ārējā konkursā, viens iekšējā konkursā. Šā gada 28.augustā noslēdzās pieteikšanās konkursā uz rajona(pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām Ekonomisko lietu tiesā.

Kā jau ziņots, tagad sāksies pretendentu atlase, kas notiks piecās kārtās.

Pirmajā atlases kārtā izvērtēs pieteikumus, pārbaudot pretendenta atbilstību likumā “Par tiesu varu” noteiktajām prasībām tiesneša amata kandidātiem un noteiktajiem ierobežojumiem ieņemt tiesneša amatu. Nākamajā kārtā izvērtēs iesniegtās atbildes, pārliecinoties par pretendenta motivāciju un prasmi to pamatot, tad sekos datorizēts profesionālo zināšanu pārbaudes tests, rakstisks risinājums juridiskās problēmas uzdevumiem (divi kāzusi saistībā ar tiesas kompetences jautājumiem) un to mutiska aizstāvēšana. Pēdējā atlases kārtā būs personīgo un sociālo kompetenču intervija. Starp otro un trešo kārtu pretendentiem paredzētas mācības, lai sekmētu sagatavošanos trešās un ceturtās kārtas pārbaudījumu kārtošanai. Katra sekmīgi nokārtota kārta ļaus pretendentam turpināt dalību konkursā nākamajā kārtā.

Kandidātu atlases mērķis ir, lai par tiesnešiem kļūst augsti kvalificēti juristi ar nevainojamu reputāciju, atbilstošām profesionālajām prasmēm un personiskām īpašībām. Atlases komisijā būs deviņi tiesneši – no katras tiesu instances trīs tiesneši. Tiesnešu atlases process sākies septembrī un noritēs līdz novembrim.