Eksperti no Latvijas un Lietuvas tiekas ar Horvātijas kolēģiem

Laika posmā no 2019. gada 16. līdz 17. oktobrim Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās" ietvaros Zagrebā notika trīs valstu pārstāvju tikšanās.

Vizītes pirmajā dienā Horvātijas Tieslietu ministrijas telpās notika sanāksme, kurā projekta komandas eksperti tika iepazīstināti ar Horvātijas Tieslietu ministrijas attiecīgo struktūrvienību darba organizāciju, kā arī Horvātijas praksi starptautiskās sadarbības krimināllietās jautājumos. Vizītes otrajā dienā Latvijas un Lietuvas delegāti apmeklēja Zagrebas apgabaltiesu un tikās ar tās tiesnešiem.

Pieredzes apmaiņas vizīte Zagrebā bija noslēdzošā no plānotajām trīs vizītēm. Nākamajā posmā projekta ietvaros plānots sadarbībā ar SIA "Ernst & Young Baltic" sagatavot vienotas tiesu prakses pārskatu par triju valstu pieredzi  savstarpējas atzīšanas principa piemērošanā attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, kā arī par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai.

 

No Lietuvas pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās Lietuvas Tiesu administrācijas direktores vietniece Lina Griškeviča, savukārt no Latvijas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Vita Rūsiņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Ieva Andžāne,  Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste Jūlija Muraru-Kļučica un Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta vadītāja Dace Cimere.

 

Projekta vadošais partneris ir Tiesu administrācija, savukārt tā partneri ir Lietuvas Tiesu administrācija un Horvātijas Tieslietu ministrija.

               

Tiesu administrācijas

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļa

Tālr.: 29 248 273

Twitter: @tiesuadm

Facebook: @tiesuadm

www.ta.gov.lv