Ēnu dienā Rīgas apgabaltiesā skolēni nostiprina savu tālākās karjeras izvēli

2020. gada 12. februārī karjeras izvēles programmā “Ēnu diena” četrus Rīgas apgabaltiesas tiesnešus, trīs tiesnešu palīgus, tiesas sēžu sekretāru un tiesas konsultantu “ēnoja” 28 vidusskolēni no dažādām Latvijas vietām. 

Ēnu diena Rīgas apgabaltiesā sākās ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas Līgas Blūmiņas un Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Jura Stukāna uzrunām, kuras apmeklētāji uzklausīja klātienē un videokonferences režīmā, saslēdzoties starp kolēģijām Abrenes ielā un Brīvības bulvārī. 

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā līdz ar tiesnesi J. Stukānu un viņa palīgiem Valdu Gercāni un Dāvi Lauci “ēnas” uzņēma tiesnešu palīgi Anete Veigule, Daiga Freimane un Saiva Tīsiņa, kā arī tiesas sēžu sekretāre Diāna Stūre. Savukārt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīties ar tiesnešu Ineses Graudas, Ilzes Ošiņas, Ulda Dangas un Jura Freimaņa darbu, kā arī tiesas konsultantes Saulenas Pronckutes Ziemeles darbu, karjeru un apelācijas tiesas darbību kopumā. Savā pieredzē dalījās arī Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze analītiski pētnieciskajos jautājumos Alise Antone.

Katrā no kolēģijām skolēni varēja piedalīties atklātās tiesas sēdēs, iepazīt abas tiesas ēkas, tiesas kanceleju un muzejtelpu, kas izveidota Brīvības bulvārī 34. Tāpat tika sniegtas atbildes uz skolēnu jautājumiem un demonstrētas moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Ēnu dienu noslēdza Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, sniedzot atbildes uz interesentu vēl neatbildētajiem jautājumiem un uzklausot skolēnu iespaidus pēc tiesā pavadītās dienas. Vairums skolēnu atzina, ka plāno savu izglītību turpināt jurisprudencē.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis,

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

(raimonds.locmelis@tiesas.lv; 25713271)