Ēnu dienā Rīgas apgabaltiesā viesojās 20 vidusskolēni

Šodien izglītības karjeras projektā “Ēnu diena” trīs Rīgas apgabaltiesas tiesnešus un divus tiesneša palīgus “ēnoja” 20 vidusskolēni no dažādām Latvijas vietām. 

Pasākuma ievaddaļā pievienojās arī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs ar jauniešiem, kuri iepazina Rīgas apgabaltiesas darbu.

 

Ēnu diena Rīgas apgabaltiesā, vēsturiskajā ēkā Brīvības bulvārī, sākās ar tiesas priekšsēdētājas Daigas Vilsones, tieslietu ministra un Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Jura Stukāna uzrunām, kuras apmeklētāji uzklausīja klātienē un videokonferences režīmā, saslēdzoties ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģiju Abrenes ielā. Tur līdz ar tiesnesi Stukānu un viņa palīgu Dāvi Lauci “ēnas” uzņēma arī tiesnese Inese Laura Zemīte. Savukārt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīties ar tiesneses Mairita Šķenderes un tiesneša palīdzes Lindas Mertenas darbu, karjeru un apelācijas tiesas darbību kopumā.

 

Katrā no kolēģijām skolēni varēja piedalīties atklātās tiesas sēdēs, iepazīt abas tiesas ēkas, tiesas kanceleju un muzejtelpu, kas izveidota Brīvības bulvārī 34. Tāpat tika sniegtas atbildes uz skolēnu jautājumiem un demonstrētas moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, ko izmanto tiesā – informatīvie  displeji, rindu mašīna, dokumentu lasītājs u.c.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, tiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 25713271)

FOTO: Tieslietu ministrija