Gada laikā Latvijas tiesās teju divreiz pieaudzis ar bērnu tiesībām saistīto lietu skaits

Pagājušajā gadā Latvijas pirmās instances tiesās tika izskatītas 1663 lietas, kas saistītas ar bērnu tiesībām. 2020. gadā šo kategoriju lietu kopskaits bija 898.

2021. gadā pirmās instances tiesās skatītas prasības gan par līdzekļu piedziņu bērnu uzturēšanai un bērna izcelšanās noteikšanu, gan par vecāku aizgādības izbeigšanu un aprobežošanu, kā arī aizgādības tiesību noteikšanu, ierobežošanu un atcelšanu.

Tika skatītas arī lietas, kas saistītas ar saskarsmes tiesību noteikšanu, ierobežošanu un to atcelšanu. Vislielākais lietu skaita pieaugums, vairāk nekā trīs reizes, ir tieši par saskarsmes tiesībām.

Adrija Kasakovska, Latvijas Tiesnešu biedrības prezidente:

“Šādu lietu skaita straujais kāpums ir pamats, lai tematu par bērnu tiesību aizsardzību virzītu festivāla “Lampa” diskusijai “Kuram strīdos rūp bērns?”. Diskusiju rīko Latvijas Tiesnešu biedrība, un tā notiks Temīdas teltī. Diskusijas laikā tiesu varas pārstāvji – tiesneši un advokāti, kā arī eksperti, kas savā profesionālajā darbā saskaras ar bērnu tiesību jautājumiem, – kopīgi domās, runās un meklēs risinājumus no dažādiem aspektiem: kā ģimenes strīdos neaizmirst un nepazaudēt bērna intereses, jo bieži bērns tiek izmantots kā līdzeklis savstarpējo attiecību kārtošanā.“

Diskusijas dalībniece Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Ilze Celmiņa tiesneses amatā ir 19 gadus, pēdējos 12 no tiem – Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā, Civilprocesa likuma 30.5 nodaļas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību komentāru autore. Tiesnese arī vada nodarbības tiesnešiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem par bērnu tiesību aizsardzību un  ģimenes strīdu izskatīšanu tiesā. 

Diskusijā piedalīsies arī Administratīvās rajona tiesas tiesnese, Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja Kristīne Brokane, kura tiesneses amatā ir desmit gadus. Viņai ir ilgstoša saskarsme ar bērnu tiesību jautājumiem, strādājusi Rīgas bāriņtiesā, Bērnu un ģimenes lietu ministrijā, Liepājas pašvaldībā.

Diskusijas dalībnieku vidū būs arī Centra drošai bērnībai “Dardedze” valdes locekle Laila Balode, kas centrā darbojas kopš tā dibināšanas. Viņai ir prasmes vardarbības pret bērniem mazināšanas jomā, ko augsti novērtē gan kolēģi, gan citas institūcijas un jomas profesionāļi.

Dr.psych., klīniskā un veselības psiholoģe, juridiskā psiholoģe un tiesu psiholoģijas eksperte Dace Landmane, kas arī būs starp diskusijas dalībniekiem, veic psiholoģisko novērtējumu bērniem un bērnu vecākiem, kuri nonākuši domstarpību situācijās, kā arī kuri iesaistīti kriminālprocesā. 

Zvērināta advokāte, sertificēta mediatore, docente Biznesa augstskolā “Turība” Dana Rone sniedz juridisko palīdzību cilvēkiem ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzības lietās. Viņa kā mediatore palīdz cilvēkiem risināt strīdus, kas skar bērnu tiesību jautājumus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes loceklis Andris Spore Zvērināta tiesu izpildītāja amatā ir vairāk nekā 20 gadus. Viņš piedalās dažādu institūciju darba grupās un sanāksmēs, sniedzot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanas jautājumos, kas saistīti ar zvērinātu tiesu izpildītāju institūta attīstību. A.Spore vairākkārt pārstāvējis Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi Starptautiskajā tiesu izpildītāju savienībā.

Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskajai padomniecei Kristīnei Zemītei ir ilgstoša pieredze darbā administratīvajā tiesā, pēdējos gados specializējoties arī bērnu tiesību jomā. K.Zemīte ir arī vairāku publikāciju autore par problēmjautājumiem bērnu tiesību lietās žurnālā “Jurista Vārds”.

Diskusijas moderators būs improvizators Mārtiņš Kozlovskis, kas plašāk iepazīts no “Pusnakts šova septiņos ar Jāni Skuteli”, seriāla “Nopietni?”, kā arī no dažādiem TV projektiem. Viņa saskarsme ar bērniem notiek skolā, mācot vēsturi.

Diskusija notiks 2. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 15.00 sarunu festivāla “Lampa” Temīdas teltī un to gan klātienē, gan tiešraidē aicināti skatīties un klausīties visi interesenti. 

Festivāla “Lampa” Temīdas teltī tiesu vara aicina uz sarunām par tiesiskumu. Šogad būs īpaši daudzveidīga programma no aptvertā tematu loka un pasākumu formātu ziņā: viedokļu duelis, diskusijas, grāmatas prezentācija, bērnu rīta improvizācijas teātris, viktorīna un kopīga filmu skatīšanās.

Astoņu pasākumu norisē ir iesaistītas visas tiesu varas institūcijas, bet organizatoru pienākumus ir uzņēmušies: Augstākā tiesa, Prokuratūra, Zvērinātu advokātu padome, Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Rīgas apgabaltiesa, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība, Latvijas Tiesnešu biedrība, Zvērinātu notāru padome un žurnāls “Jurista Vārds”.