Gada noslēguma pasākums Kurzemes apgabaltiesā

2019.gada 20.decembrī Kurzemes apgabaltiesā norisinājās gada noslēguma pasākums, kurā atskatījāmies uz 2019.gadā paveikto, īpaši atzīmējot labos darbus un sasniegumus.

Paldies tika teikts tiesnesei Ritai Vīvai, kurai par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas  tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā piešķirts Tieslietu ministrijas pirmās pakāpes Atzinības raksts un Sudraba spalva.

Tiesu administrācijas Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un par amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu piešķirts tiesnesim Didzim Aktumanim, bet Atzinības raksts par gogprātīgu un radošu amata pienākumu izpildi, veicinot tiesu attīstību, piešķirts tiesneša palīdzei Anetei Ormanei un tiesas sēžu sekretārei Elīnai Ansulei.

Ar ziediem tika sveikti darbinieki, kuri tiesu sistēmā nostrādājuši ilgāku laiku: piecpadsmit gadus Kurzemes apgabaltiesā nostrādājusi tiesas sēžu sekretāre Solvita Kangīzere, savukārt desmit gadus - tiesnešu palīdzes Baiba Andersone, Ilona Bobko, Laila Glazūna un Ilze Vasiļjeva, bet piecus gadus - tiesneša palīdze Marta Bužāte, administrators Ansis Adrickis, un ziņnese Liene Biguna.

 

Par tradīciju kļuvusi ceļojošā balva “Kurzemes apgabaltiesas Gada darbinieks”. Gada darbinieks tiek noteikts tiesas darbinieku un tiesnešu balsojumā, piešķirot to trīs nominācijās – tiesneša palīgs, tiesas sēžu sekretārs un kancelejas darbinieks. 2019.gadā Gada darbinieka nosaukums nominācijā Tiesneša palīgs tika piešķirts priekšsēdētājas palīdzei pētnieciski analītiskajos jautājumos Līgai Skaldei, nominācijā Tiesas sēžu sekretāre – Solvitai Kangīzerei un nominācijā Kancelejas darbinieks – konsultantei Aigai Laugalei.

Pasākuma noslēgumā priekšsēdētāja  visiem izteica pateicību par kopīgo, ražīgo darbu, kā arī par paveiktajiem labajiem darbiem – iesaistīšanos labdarības pasākumos. Kā jau informēts iepriekš, minētie pasākumi tika rīkoti gada nogalē, lai atbalstītu tos, kuri ir nokļuvuši sarežģītā dzīves situācijā – ģimenes ar bērniem, seniorus un bez pajumtes palikušos dzīvniekus.