Grozījumi CPL saistībā ar maksājamo drošības naudu

2021. gada 20. aprīlī stājās spēkā grozījumi CPL, kas paredz, ka arī par sūdzību par maksātnespējas procesa administratora vai zvērināta tiesu izpildītāja, vai zvērināta notāra darbību un pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, maksājama drošības nauda (CPL 43,1 pants).

Šobrīd atvērtajā kontā LV37TREL819045808400B Drošības nauda par blakus sūdzību Civilprocesā ieskaitāmas arī - Drošības nauda par blakus sūdzību, par maksātnespējas procesa administratora vai zvērināta tiesu izpildītāja, vai zvērināta notāra darbību un pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem Civilprocesā.

POS termināļu iekasējamo pakalpojumu pogu sadalījums nav mainījies.

Fails lejupielādei