Ieva Čudina: Apzināta neierašanās tiesā nepadara lietu neizskatāmu

Civilprocesa likumā nostiprināts sacīkstes princips, t.i., pušu strīdīgās attiecības tiesa apspriež vienīgi pēc tiem pierādījumiem, kurus puses iesniegušas tiesai. Tas nozīmē, ka puses ievāc visus pierādījumus, bet tiesa tikai pārbauda un novērtē, kas ir iesniegts. Lai gan Civilprocesa likums paredz, ka lietas dalībniekam ir pienākums piedalīties lietas sagatavošanā iztiesāšanai, tomēr lietas dalībnieku ziņā ir tas, vai un kā izmantot sacīkstes principu. Pilns Rīgas rajona tiesas tiesneses Ievas Čudinas raksts portālā Delfi šeit!