Ieviests e-pakalpojums, kas nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieka informētību par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju ir izstrādājusi elektronisko pakalpojumu  (turpmāk – e-pakalpojums), kas nodrošina, ka nekustamā īpašuma īpašnieks uz elektroniskā pasta adresi saņem paziņojumu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Pakalpojums izstrādāts, lai pilnveidotu pieejamos zemesgrāmatas e-pakalpojumus un palielinātu nekustamā īpašuma īpašnieku informētību par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem.

Kā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: “Pēc iespējas savlaicīgāka nekustamā īpašuma īpašnieka informēšana par iesniegtu nostiprinājuma lūgumu, gadījumā, ja pastāv risks, ka zemesgrāmatu sistēma tiek izmantota negodprātīgiem vai prettiesiskiem mērķiem, ļaus nekustamā īpašuma īpašniekam iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.”

Ja nekustamā īpašuma īpašnieks pieteicies minētā e-pakalpojuma saņemšanai, viņam tiks paziņots par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Nekustamā īpašuma īpašnieks uz iepriekš paziņoto elektroniskā pasta adresi saņems informācija par to – kas un kādu nostiprinājuma lūgumu ir iesniedzis. Minētais e-pakalpojums kalpos arī kā preventīvs līdzeklis, lai mazinātu nekustamā īpašuma izkrāpšanas riskus.

E-pakalpojums ir pieejams nekustamā īpašuma īpašniekiem bez maksas. Lai pieteiktu elektronisko pakalpojumu, fiziskām personām tīmekļa vietnē www.zemesgramata.lv  sadaļā “Mani dati” jāautentificējas ar Latvija.lv starpniecību. Sadaļā “Mani īpašumi” jāievada e-pasts, tam paredzētajā vietā. Juridiskām personām jāsūta pieprasījums par pakalpojuma pieslēgšanu uz elektroniskā pasta adresi info@zemesgramata.lv, tajā norādot juridiskās personas reģistrācijas numuru un e-pastu pakalpojuma saņemšanai.

Papildu informācija:

Jau šobrīd ir pieejams zemesgrāmatas e-pakalpojums, kas nodrošina, ka nekustamā īpašuma īpašnieks saņem paziņojumu par veiktajām izmaiņām zemesgrāmatu nodalījumā. Minētais pakalpojums izstrādāts, lai pilnveidotu nekustamo īpašumu pārvaldības procesus. Pakalpojums ir piesakāms uz īpašumu tiesību laiku un ir, jo īpaši pievilcīgs uzņēmējiem, kuru pamatdarbība ir saistīta ar nekustamo īpašuma pārdošanu, ieķīlāšanu, un kuri tādejādi var sekot līdzi savu darījumu partneru veiktajām darbībām attiecībā uz īpašuma tiesību vai ķīlas tiesību nostiprināšanu. Šī Tiesu administrācijas sniegtā maksas pakalpojuma vienreizējās izmaksas, piesakot šo e-pakalpojumu, ir atkarīgas no īpašniekam piederošo nekustamo īpašumu skaita.

Papildus pieejams zemesgrāmatas e-pakalpojums, kas nodrošina elektroniska paziņojuma par veiktajiem nostiprinājumiem saņemšanu par personai interesējošiem nekustamiem īpašumiem. Šo Tiesu administrācijas sniegto e-pakalpojumu var pieteikt jebkura persona un pakalpojuma ikgadējas izmaksas ir atkarīgs no monitoringam pieslēgto zemesgrāmatas nodalījuma skaita.