Informācija par epidemioloģiskās drošības prasībām apmeklējot tiesas no 2022.gada 1.aprīļa

Saskaņā ar  Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 11.punktu*, epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: