Informācija par Tienešu ētikas komisijas sēdē izkatītajiem jautājumiem

2012.gada 24.augustā, notika Tiesnešu ētikas komisijas sēde. Sēdē Tiesnešu ētikas komisija (turpmāk - komisija) pieņēma atzinumu sakarā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja lūgumu izvērtēt, vai tiesnesis nav pārkāpis ētikas normas.

2012.gada 24.augustā, notika Tiesnešu ētikas komisijas sēde. Sēdē Tiesnešu ētikas komisija (turpmāk - komisija) pieņēma atzinumu sakarā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja lūgumu izvērtēt, vai tiesnesis nav pārkāpis ētikas normas, izskatot lietu par Tieslietu ministrijas lēmumu, neskatoties uz to, ka tiesneša dzīvesbiedre strādā Tieslietu ministrijas padotības iestādē. Izvērtējot materiālus, komisija nesaskatīja tiesneša rīcībā ētikas normu pārkāpumu.

Trīs iesniegumu izvērtēšanu par tiesnešu rīcību, kas iespējams neatbilst tiesnešu ētikas kodeksa normām, komisija nolēma turpināt nākamajā komisijas sēdē.

Komisija izskatīja vēl 7 iesniegumus par tiesnešu iespējamu neētisku rīcību, bet ētikas pārkāpumus tiesnešu rīcībā nekonstatēja.

Tāpat komisija diskutēja par jautājumu, vai tiesneša nonākšana personas statusā, kurai ir tiesības uz aizstāvību kriminālprocesā, no tiesnešu ētikas viedokļa ļauj turpināt tiesneša amata pienākumu pildīšanu un nolēma uzsākt darbu pie skaidrojuma sagatavošanas par minēto jautājumu.


Papildus informācija:
Līva Rancāne
Tiesu administrācija
Tālr. 67063808
E-pasts: liva.rancane@ta.gov.lv