Informācija par tiesas sēdēm Zolitūdes traģēdijas krimināllietā

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2017.gada 9.maija tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2017.gada 24.maiju plkst.10.00

2017.gada 9.maijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Anitas Grāvītes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2017.gada 24.maiju plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 9.maijā, 2017.gada 10.maijā, 2017.gada 11.maijā, 2017.gada 16.maijā, 2017.gada 17.maijā, 2017.gada  18.maijā un 2017.gada 23.maijā.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2017.gada 24.maijā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Papildus informācijai:

Anete Miķelsone

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas

tiesas sēžu sekretāre

E-pasts: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Tālr.: 67611687.