Informācija par Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmumu vērsties Satversmes tiesā

2021.gada 8.septembrī, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija apturējusi tiesvedību krimināllietā un nolēmusi vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par lietas ierosināšanu saistībā ar Kriminālprocesa likuma 25.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam.

Kriminālprocesa likuma 25.panta ceturtā daļa noteic, ka, ja, pieņemot lēmumu personas saukšanai pie kriminālatbildības, konstatēti šā panta trešajā daļā minētie apstākļi un administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais nolēmums nav ticis atcelts, tas zaudē spēku. 

Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmais teikums noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.