Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2017.gada 22. un 23.februārī

2017.gada 22. un 23.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz 2017.gada 21.februāra tiesas sēdi neieradās apsūdzētā sakarā ar darbnespēju, tiesas sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt. 

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 22. un 23.februārī.

Nākamā tiesas sēde, ievērojot iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku, nozīmēta 2017.gada 28.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr. 67611687 vai e-pastu: Anete.Mikelsone@tiesas.lv