Informācija prokurora amata pretendentiem

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.

Pieteikums (Prokurora amata kandidātu atlases nolikuma pielikums)  jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā) līdz 2016.gada 17.augustam.

Dokumentu pieņemšana no prokurora amata pretendentiem, kuri iesniedz lūgumu par viņu atbrīvošanu no vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma kārtošanas, notiks 2016.gada 16.augustā (no plkst.10.00-12.00) un 17.augustā  (no plkst.14.00-16.00) Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā). Dokumentus pieņemt pilnvarotas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta prokurores L.Muceniece un M.Vāciete.

Prokuratūras normatīvie akti (Prokurora amata kandidātu atlases nolikums un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikums), ar kuriem nepieciešams iepazīties pretendentam uz prokurora amata kandidāta statusu, pieejami Latvijas Republikas Prokuratūras mājas lapā:  http://www.lrp.gov.lv  (sadaļā Noderīgi/Normatīvie akti).

Vēršam uzmanību, ka 2016.gada 13.jūlijā stājās spēkā grozījumi Prokuratūras likumā (izslēgta 33.1panta trešā daļa; 33.2 panta pirmā daļa izteikta jaunā redakcijā un papildināts 37.panta pirmās daļas 1.punkts) attiecībā uz prokurora amata kandidātiem. Atbilstoši šiem grozījumiem atkārtoti prokurora amata kandidātu atlasē ir tiesīgas piedalīties arī tās personas, kuras neizturēja  2015.gada oktobrī un 2016.gada februārī notikušo prokurora amata kandidātu atlasi, un pretendēt uz prokurora amata kandidāta statusu var personas, kuras nav sasniegušas 25 gadu vecumu.

Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks 2016.gada 25.augustā plkst.11:00 Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā). Zināšanu pārbaudījuma otrās kārtas jautājumi tiks publicēti Prokuratūras mājas lapā.

Prokurora amata kandidātu atlases procesa ietvaros plānots prioritāri komplektēt rajona (pilsētas) prokurora amata vakances Latgales un Vidzemes tiesas apgabalā ietilpstošajās prokuratūrās, kā arī citās – pēc nepieciešamības.

Tālruņi uzziņām – 67044690, 67044509, 67044821, 67044824.