Informācija prokurora amata pretendentiem

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.

Pieteikums (Prokurora amata kandidātu atlases nolikuma pielikums) jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulvārī 6, Rīgā) līdz 2017. gada 14. jūlijam.

Dokumentu pieņemšana no prokurora amata pretendentiem, kuri iesniedz lūgumu par viņu atbrīvošanu no vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma kārtošanas, notiks 2017. gada 13. jūlijā (no plkst.10.00-12.00) un 2017. gada 14. jūlijā (no plkst.14.00-16.00) Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulvārī 6, Rīgā). Dokumentus pieņemt pilnvarotas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta prokurores L.Muceniece un M.Vāciete.

Prokuratūras normatīvie akti (Prokurora amata kandidātu atlases nolikums un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikums), ar kuriem nepieciešams iepazīties pretendentam uz prokurora amata kandidāta statusu, kā arī zināšanu pārbaudījuma otrās kārtas jautājumi pieejami Latvijas Republikas Prokuratūras mājaslapā: http://www.lrp.gov.lv (sadaļā Noderīgi/Normatīvie akti).

Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks 2017. gada 25. jūlijā plkst.11:00 Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulvārī 6, Rīgā).

Prokurora amata kandidātu atlases procesa ietvaros plānots komplektēt rajona (pilsētas) prokurora amata vakances pēc nepieciešamības.

Tālruņi uzziņām – 67044690, 67044509, 67044510, 67044824.