Izmaiņas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļā Jūrmalā neskars iedzīvotāju piekļuvi tai

No 2015. gada 1. augusta Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļa ir pievienota Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Savukārt no šī gada 1. novembra plānotas izmaiņas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas darba organizācijā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu resursu izmantošanu, vienlaikus efektivizējot nodaļas darbu kopumā.

Proti, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu korpuss tiks izvietots vienuviet Rīgā. Atgādinām, ka kopš šī gada septembra Jūrmalā zemesgrāmatu tiesneša amata pienākumus pilda viens tiesnesis. Tomēr minētās izmaiņas būtiski neskars personas, kas līdz šim bija ieradušas vērsties zemesgrāmatu nodaļā Jūrmalā, jo dokumentu pieņemšana un izsniegšana arī turpmāk tiks nodrošināta šajā pilsētā.

Kā norāda tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: “Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas reorganizācija iedzīvotājiem pavērusi iespējas sev ērtākā veidā iesniegt un saņemt dokumentus, jo daudzi Jūrmalas iedzīvotāji ikdienā strādā Rīgā, un tagad var izvēlēties, kur ērtāk iesniegt dokumentus. Tāpat tas ļaus arī vēl labāk nodrošināt lietu sadales nejaušību, kas mazā skaita dēļ atsevišķās tiesās var būt apgrūtināts.”

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina: “Esmu gandarīta, ka uzsāktā tiesu namu koncepcijas īstenošana kaut arī pakāpeniski, bet tomēr arī Latvijā līdzīgi kā vairumā pārējo ES valstu ir iespējama. Dažādi šīs koncepcijas attīstības virzieni parādījās jau 2007.gadā, taču sākot tikai ar 2014.gadu mēs guvām atbalstu koncepcijai gan no Tieslietu padomes, gan no Ministru kabineta un arī Saeimas puses. Un visbeidzot sākot ar 2015.gadu redzot tās izpildījumu dzīvē, vēlreiz pārliecinos, ka līdz ar reorganizāciju tiesas kļūst pieejamākas iedzīvotājiem, jo ir iespējams iesniegt dokumentus vairākās vietās, pakāpeniski tiek izlīdzināta noslodze starp tiesnešiem, tiek sekmēta lietu nejaušības principa ievērošana tiesās, jo īpaši mazajās tiesās, tiek sekmēta iespēja nodrošināt tiesnešu specializāciju vai pat kāda tiesu nama specializāciju. Mums jau ir veiksmes stāsti un paldies visiem iesaistītajiem par to. Tiesu namu attīstība tiks turpināta, pamazām veicot reorganizācijas arī citās tiesās. Svarīgi piebilst, ka ikvienai šādai reorganizācijai saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” vienmēr ir vajadzīgs Tieslietu padomes akcepts.”

Savukārt Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa uzsver: “Jau kopš šī gada 1. augusta Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas darbs noris gan Rīgā, gan Jūrmalā. Nostiprinājuma lūgumi par nekustamiem īpašumiem tiek izskatīti atbilstoši teritoriālajai piekritībai – nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kas šobrīd neļauj izlīdzināt noslodzi starp nodaļas tiesnešiem, jo Jūrmalas zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu lietas fiziski atrodas Jūrmalā. Taču no šī gada 1. novembra   visu iesniegto nostiprinājuma lūgumu un pieteikumu izskatīšana tiks organizēta un nodrošināta Rīgā, līdz ar ko slodze tiks izlīdzināta.”

Turpmāk Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa atradīsies Rīgā, Ūnijas ielā 8-k9, taču Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama telpās Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, nostiprinājuma lūgumu un citus nepieciešamos dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu nodrošinās kompetenti Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas darbinieki zemesgrāmatas nodaļas pieņemšanas laikos: pirmdienās no 8:30 līdz 18:00, otrdienās – ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no 8:30 līdz 16:00.

Līdz ar ko zemesgrāmatu nodaļas apmeklētāji neizjutīs nekādas izmaiņas, jo zemesgrāmatu nodaļu darbinieki līdzīgi kā līdz šim veiks visus Zemesgrāmatu likumā noteiktos pienākums – pārbaudīs, vai uz nostiprinājuma lūgumu noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts, vai nostiprinājuma lūgumam pievienoti visi norādītie dokumenti, kā arī likumā noteiktajos gadījumā veiks nostiprinājuma lūguma apliecināšanu.

No 2015. gada 1. augusta Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļa ir pievienota Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, kas ļāvis būtiski palielināt zemesgrāmatu nodaļas pieejamību, jo nekustamā īpašuma īpašniekiem nodrošināta iespēja nostiprinājuma lūgumus un citus nepieciešams dokumentus iesniegt gan Rīgā, gan Jūrmalā. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji arvien plašāk izmanto iespēju nostiprinājuma lūgumus par Jūrmalas pilsētā esošiem nekustamiem īpašumiem iesniegt Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Rīgā.

Tāpat iedzīvotāji aicināti aktīvi izmantot elektronisko saziņu. Jau šobrīd iespējams nostiprinājuma lūgumu iesniegt, personīgi nevēršoties zemesgrāmatu nodaļā, piemēram, no 2015. gada 1. maija zvērinātiem notāriem noteikts pienākums nosūtīt elektroniski nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai, ja darījums noslēgts notariālā akta formā. Tāpat, šobrīd veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai īpašniekam nebūtu nepieciešamība vērsties zemesgrāmatu nodaļā zemesgrāmatas apliecības vai zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma par tiesību nostiprināšanu saņemšanai. Proti, nostiprinājuma lūgumā var norādīt, ka zemesgrāmatu nodaļu tiesneša lēmuma datorizdruku vēlas saņemt e-pastā. Šādā gadījumā zemesgrāmatu nodaļa nosūtīs ar elektronisko parakstu parakstītu tiesneša lēmuma datorizdruku.

Laura Majevska

Tieslietu ministrijas

Administratīvā departamenta

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67036738, 28363725

E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv