Izmantojiet mediāciju civillietās un ģimenes strīdos

Lai atrisinātu strīdus zemes īpašuma jautājumos, konfliktus kreditoriem ar parādniekiem, mājas apsaimniekotājiem ar dzīvokļu īpašniekiem vai arī ir kāds cits strīda iemesls, tā atrisināšanai izmantojiet mediatora palīdzību. Tā jūs ietaupīsiet laiku un naudu. Mediācijā nebūs zaudētāju.

Sertificētu mediatoru konsultatīvais tālrunis 28050777 darbosies arī turpmāk. Jums atbildēs sertificēti mediatori - tiks sniegta konsultācija par strīda risināšanu mediācijas ceļā un ieteikts mediators pēc viņa darbības jomas, prakses atrašanās vietas, mediācijai iespējams notikt arī tiešsaistē.

Šobrīd mediācijas koordinatori jau snieguši 146 konsultācijas. Visvairāk par ģimenes, darba strīdiem un līgumu izpildes saistībām, parādu piedziņas strīdiem. Mediatori konsultējuši arī strīdos par kustamo mantu, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, mantojuma, komercstrīdu, izglītības un fizisko personu datu aizsardzības jomu. 

Zvaniet uz konsultatīvo tālruni un saņemiet atbalstu mediatora izvēlē vai izvēlieties pats no sertificētu mediatoru saraksta: Sertificēti mediatori

Līdz 2021.gada 30.janvārim pieejams finansiāls atbalsts mediācijām jebkurā civillietā, bet ģimenes strīdos bezmaksas 5 mediācijas stundas pieejamas visu nākamo gadu.

Personām, kuras atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām 5 mediācijas stundas civiltiesisku strīdu risināšanai pieejamas bez maksas.

Ja lietas dalībnieki piekrīt, tiesai ir iespēja arī tiesas sēdē, kas notiek videokonferences režīmā, sēdes pārtraukumā pieaicināt sertificētu mediatoru konsultācijas sniegšanai par mediāciju. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 28050777.