Izsludināta vakance uz Eiropas galvenā prokurora amatu

Pirmdien, 2018. gada 19. novembrī, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Eiropas Prokuratūras Eiropas galvenā prokurora vakance. Šajā vakancē visu Eiropas Prokuratūras dalībvalstu augsti kvalificētie speciālisti no prokuratūras vai tiesu iestādēm aicināti pieteikties konkursam uz Eiropas galvenā prokurora amatu.

Kā noteikts Padomes Regulas (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (turpmāk – Regula), 14. pantā Eiropas galveno prokuroru izvēlas no kandidātiem:

 

1. kuri tajā brīdī ir dalībvalstu prokuratūru vai tiesu iestāžu locekļi vai kuri tajā brīdī ir Eiropas prokurori;

2. kuru neatkarība ir neapšaubāma;

3. kuriem ir kvalifikācija, kas to attiecīgajās dalībvalstīs ļauj ieņemt augstākos amatus prokuratūrā vai tiesā, un attiecīga praktiskā pieredze saistībā ar valstu tiesību sistēmām, finanšu izmeklēšanu un tiesu iestāžu starptautisko sadarbību krimināllietās vai kuri ir strādājuši par Eiropas prokuroriem; un

4. kuriem ir pietiekama vadības pieredze un kvalifikācija, lai ieņemtu attiecīgo amatu.

Tieslietu ministrija informē, ka ar Regulu 22 ES dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Horvātija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija) izveido Eiropas Prokuratūru, kura būs atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu pret tādu noziedzīgo nodarījumu izdarītājiem un līdzdalībniekiem, kas skar ES finanšu intereses.

 

Vakance pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/418A/01&from=EN.