Izveidots advokātu noslodzes elektroniskais kalendārs

Tiesas sēdes nereti tiek atliktas, tāpēc pieaug sabiedrības neapmierinātība ar tiesu darbu un  garajiem lietu izskatīšanas termiņiem. Viens no tiesas sēžu atlikšanas iemesliem ir advokāta neierašanās uz tiesas sēdi, kas saistīta ar vienlaicīgu aizņemtību citā tiesas procesā. Tiesu administrācija sadarbībā ar zvērinātajiem advokātiem portālā www.tiesas.lv ir izveidojusi advokātu noslodzes elektronisko kalendāru. Tas ļauj laicīgi konstatēt advokāta aizņemtību un tādejādi mazināt atlikto tiesas sēžu skaitu.

Tiesu administrācija Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros ir izveidojusi portālu www.tiesas.lv, kura mērķis ir vairot Latvijas tiesu informācijas pieejamību, kā arī veicināt tiesu elektronisko pakalpojumu sniegšanu, uzlabojot to pieejamību personām, kuras tiešā vai netiešā veidā saistītas ar Latvijas tiesu sistēmu. Viena no portāla funkcionalitātēm ir pieminētā advokāta noslodzes elektroniskā kalendāra izmantošana. Kalendārs advokātam nodrošina informācijas saņemšanu no tiesas par nozīmētajām sēdēm, kurās jāpiedalās, un iespēju pašam reģistrēt informāciju par savu aizņemtību. Advokāta reģsitrēto informāciju kalendārā saņem visas tiesas, līdz ar to tiesnesis, nozīmējot tiesas sēdi, laicīgi var konstatēt advokāta aizņemtību, tādejādi mazinot atlikto tiesas sēžu skaitu. Papildus kalendāram pēc autorizācijas portālā www.tiesas.lv advokātam ir iespēja redzēt informāciju par lietām, kurās viņš tiesu informācijas sistēmā reģistrēts kā attiecīgās lietas dalībnieks. 2014.gada maijā reģistrēti 246 zvērināti advokāti, kuri izmanto advokātu noslodzes kalendāru.

„Apzinoties nepieciešamību uzlabot tiesu darbu, sagaidām, ka izveidotā sistēma ļaus uzlabot lietu izskatīšanas termiņus,  mūsdienīgi un atbildīgi organizēs tiesu un tiesnešu darbu un ļaus sabiedrībai mainīt domas par Latvijas tiesām un cels to prestižu ”, skaidro Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Tiesas sēžu skaits (t.sk., civillietas, krimināllietas, administratīvās lietas, administratīvo pārkāpumu lietas) 2008.gadā bija 149 300 no kurām atliktas 45 098 jeb 30.2%; 2009.gadā bija 161 370 no kurām atliktas 47 613 jeb 29.5%; 2010.gadā bija 165 877 no kurām atliktas 45 339 jeb 27.3%; 2011.gadā bija 169 877 no kurām atliktas 45 301 jeb 26.6%; 2012.gadā bija 146 055 no kurām atliktas 42 344 jeb 28.9%; 2013.gadā bija 130 745 no kurām atliktas 34 675 jeb 26.5%.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).