Jaunajā Rīgas pilsētas tiesas arhīvā glabāsies teju miljons lietu

Šodien, 2024. gada 1. februārī, Rīgas pilsētas tiesā atklāja jauno arhīva ēku. Rīgas pilsētas tiesas arhīvos glabājas 809 000 lietu. Līdz šim tās atradās piecās tiesas ēkās – Abrenes, Jēzusbaznīcas, Daugavgrīvas, Mazās Nometņu un Lomonosova ielās.

Arhīva lielais apjoma krājums radīja tiesas arhivāru pārslodzi un lietu glabāšanas telpu pārpildījumu, līdz ar to aktuāls bija jautājums par tiesas arhīva darba optimizēšanu.

Jauno, centralizēto arhīva telpu, kas atrodas Rīgas pilsētas tiesā Abrenes ielā, ierīkošana sākās pagājušā gada pavasarī. Lai nodrošinātu arhīvam atbilstošas funkcijas un veiktu esošās ēkas estētiskā stāvokļa uzlabojumus, ēka tika renovēta – ierīkoti mūsdienīgi darba kabineti un pielāgotas citas energoefektīvas telpas dokumentu glabāšanai. 

Arhīvā strādās seši tiesas arhīva darbinieki, kuri organizēs visu piecu Rīgas pilsētas tiesas ēku lietu uzskaiti un uzglabāšanu līdz attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, aprakstīs lietas kartītēs, nodarbosies ar lietu nodošanu Valsts Nacionālajam arhīvam, kā arī materiālu nodošanu iznīcināšanai. Ar šādu optimizāciju tiek pārdalītas arhivāru funkcijas un atslogots viņu darbs. 

 

Jaunās arhīva ēkas atklāšanā piedalījās Tiesu administrācijas direktors Andris Munda, kurš kopīgi ar Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāju Andu Kraukli novēlēja veiksmi arhīva darbībai jaunajās telpās, kā arī aicināja īstenot vēl citas spilgtas idejas.