Jaunieši iepazīst Latvijas tiesu darbu un lomu Eiropas Savienībā

2017. gada 9. maijā Eiropas dienas ietvaros Rīgas apgabaltiesā viesojās Ludzas pilsētas ģimnāzijas 12. klases jaunieši, lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu un tiesu darbu kontekstā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā un Tiesu administrācijas īstenoto Eiropas Savienības fondu projektu “Justīcija attīstībai”. 

Pasākuma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar tiesas un tiesnešu ikdienas darbu, tika sniegts ieskats tieslietu sistēmā un projektā “Justīcija attīstībai”, kas paredz vērienīgas tiesnešu un tiesu darbinieku apmācības, kā arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izveidi.

Pasākumu ar uzrunu atklāja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone. Par Eiropas Savienības normatīvo aktu ietekmi uz lietu iztiesāšanu Latvijā, kā arī izglītotu un apmācītu tiesnešu un tiesas personāla lomu tiesas procesā videokonferencē no Rīgas apgabaltiesas ēkas Abrenes ielā stāstīja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns.

Rīgas apgabaltiesas tiesnese Marika Bebriša dalījās ar savu pieredzi un ieguvumiem dalībā ilgtermiņa apmācību programmās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, uzsverot ikviena indivīda nepieciešamību izglītoties un apgūt svešvalodu prasmes. Tiesneses ieskatā, lai sekmīgi varētu gūt mācību un darba pieredzi citās Eiropas valstīs, vajadzīgas valodas zināšanas un izglītība, kas spētu konkurēt Eiropas mērogā.

Projekta “Justīcija attīstībai” vadītāja Anna Skrjabina un Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos Līva Rancāne sniedza ieskatu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Anna Skrjabina uzsvēra Eiropas tiesu līdzvērtību un Latvijas tiesu iestāžu arvien aktīvāku ikdienas iesaisti pārrobežu sadarbībā kopš dalības Eiropas Savienībā 2004. gadā.

Pasākuma noslēgumā jaunieši komandās prezentēja viedokli par Latvijas un katra iedzīvotāja personīgajiem ieguvumiem no dalības Eiropas Savienībā.

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

 

Informācija sagatavota projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos

Tālrunis: 67036712, 28748349

E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv