Jauno darbinieku dienā Rīgas apgabaltiesā pārrunā svarīgākos tiesas darba aspektus

Lai kolektīvā integrētu darbiniekus, kas nesen sākuši darbu Rīgas apgabaltiesā, 2022. gada 15. jūnijā norisinājās Jauno darbinieku diena. Tās laikā pārrunāti svarīgākie aspekti, kas jāņem vērā, strādājot tiesā.

Ievaduzrunā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone akcentēja Rīgas apgabaltiesas lomu Latvijas tiesu sistēmā, tiesai nozīmīgākās vērtības tiesas darbības stratēģijā un to, kā tās tika identificētas iepriekšējā perioda gada pārskata sanāksmē. Tiesas priekšsēdētājas vietniece Lelde Grauda jaunajiem darbiniekiem norādīja uz karjeras iespējām un izaicinājumiem, ar kādiem nākas sastapties, uzsākot darbu tiesā, kā arī sniedza ieteikumus par to, kā veiksmīgāk veidot savstarpējo un ārējo  komunikāciju. Tiesas priekšsēdētāja uzklausīja darbinieku jautājumus un ierosinājumus saistībā ar viņu mentoriem, kā arī pārrunāja  tehniskā nodrošinājuma un darba apstākļus tiesā.

Tālākajā pasākuma gaitā par praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar darbu tiesā, tika uzklausīta Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze Kristīne Denafa, priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos un tehnoloģisko inovāciju jautājumos Līga Lapiņa, tiesas kancelejas vadītāja Ilze Zebre, priekšsēdētājas palīdze personāla jautājumos Liene Andrīte, priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos Raimonds Ločmelis, tiesas priekšsēdētājas palīdze juridiskās lingvistikas jautājumos Anna Lange, kā arī Laura Māliņa, kura strādā ar pētnieciski analītiskajiem jautājumiem. 

Rīgas apgabaltiesa ir viena no Latvijas lielākajām tiesām, kurā strādā 65 tiesneši un 133 darbinieki. Tā ir izvietota divos tiesu namos – Abrenes ielā 8 un Brīvības bulvārī 34, vēsturiskajā tiesas ēkā, kurā Jauno darbinieku dienā bija iespēja apskatīt tiesas sēžu zāles, arhīvu, bibliotēku un muzeju.

Jauno darbinieku atsauksmes

Vēlos izteikt pateicību par Jauno darbinieku dienu! Bija vērtīgi klātienē satikt tiesas priekšsēdētāju, kā arī dzirdēt priekšsēdētājas biroja darbinieku dzīves gājumu. Dzirdot, ka nu jau augsto amatu pārstāvji savu karjeru ir sākuši tieši tāpat kā es, kā tiesas sēžu sekretāre, guvu vēl lielāku pārliecību, ka esmu īstajā vietā. 

Novērtēju tiesas darbinieku veltīto laiku un vēlos pateikties arī par iespēju apskatīt tiesas muzeju, tāpēc bija vērtīgi uzzināt arī vēsturi. Lielu cieņu raisīja iespēja jaunajiem darbiniekiem izteikt savas domas un priekšlikumus, lai tiesa spētu pilnveidoties. 

Pateicos par interesanto dienu un uzskatu, ka Jauno darbinieku diena ir ļoti vērtīga, lai satiktu un iepazītu jaunos kolēģus! (Simona Kate Melnalksne, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesas sēžu sekretāre)

Šādi pasākumi noteikti jāorganizē regulāri, lai viens otru iepazītu, ņemot vērā lielo apgabaltiesas kolektīvu.  

Interesanti bija uzzināt par biroja darbinieku darba ceļu līdz apgabaltiesai, kā viņu ceļi vijušies, līdz nonākuši apgabaltiesā.  

Novērtēju iespēju ielūkoties tiesas zālēs, katra ar savu šarmu. Vēsturiskā zāle rada īpašu pietāti un bijību pret tiesu. 

Savukārt, apmeklējot tiesas muzeju, arī atkārtoti – uzzināju ko jaunu. (Pārsla Dredžele, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos jautājumos)

Šāda veida pasākumi palīdz vieglāk iepazīt kolēģus, ar kuriem ikdienā ir jāsazinās. Papildus varēja izzināt, kuri kolēģi ir atbildīgi par dažādu kategoriju jautājumiem, kādu jautājumu loku aptver un ceļus, kā ir iespējams risināt problēmjautājumus. Tas palīdzēja saprast tiesas organizatorisko struktūru. (Kristers Ģirts Kronis, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneša palīgs)

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; +371 25713271, 67088261)