Jauno darbinieku dienā Rīgas apgabaltiesā pārrunā svarīgākos tiesas darba aspektus

Lai kolektīvā integrētu darbiniekus, kas nesen sākuši darbu Rīgas apgabaltiesā, 2022. gada 12. decembrī norisinājās Jauno darbinieku diena. Tās laikā pārrunāti svarīgākie aspekti, kas jāņem vērā, strādājot tiesā.

Ievaduzrunā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone raksturoja Rīgas apgabaltiesas lomu Latvijas tiesu sistēmā, tiesai nozīmīgākās vērtības, kas ietvertas tiesas darbības stratēģijā, un savu karjeras attīstību. Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa un Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas p. i. Ingūna Amoliņa sniedza ieskatu savā ceļā uz tiesneša amatu un tiesneša darbā, kā arī mudināja jaunos darbiniekus padziļināt zināšanas par tiesu, kurā viņi strādā.

Pasākuma gaitā par praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar darbu tiesā, tika uzklausīta Rīgas apgabaltiesas kancelejas vadītāja Ilze Zebre, tiesas priekšsēdētājas palīdze personāla jautājumos Liene Andrīte, priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos Raimonds Ločmelis un priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos Laura Māliņa. 

Rīgas apgabaltiesa ir viena no Latvijas lielākajām tiesām, kurā strādā 65 tiesneši un 133 darbinieki. Tā ir izvietota divos tiesu namos – Abrenes ielā 8 un Brīvības bulvārī 34, vēsturiskajā tiesas ēkā, kurā Jauno darbinieku dienā bija iespēja apskatīt tiesas sēžu zāles, Civillietu tiesas kolēģijas kanceleju, arhīvu un muzeju.

Pasākuma noslēgumā jaunajiem darbiniekiem bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu “Rīgas apgabaltiesai – 100”, kas ikvienam ir pieejama YouTube.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; +371 25713271, 67088261)