Kā novērtēt tiesu darba efektivitāti un kāda ir šo rādītāju loma tiesu darba pilnveidē?

Par tiesu darba efektivitātes praktiskajiem aspektiem stāsta Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inita Ilgaža un Tiesu administrācijas vecākā statistiķe Līga Reinfelde.

.

Vairāk lasi žurnālā “Jurista Vārds”: https://juristavards.lv/doc/284948-ka-novertet-tiesu-darba-efektivitati/