Kā tiesnesim runāt ar bērnu?

Šodien, 2024. gada 27. martā, tiesneši un prokurori piedalījās civiltiesību jomas seminārā, kurā tika iztirzāti jautājumi, kas tiesnesim un prokuroram rodas civillietas izskatīšanas gaitā tajās situācijās, kad nepieciešams intervēt bērnu. 

Lekcijā “Kā runāt ar bērnu?” lektore sertificēta mediatore un sistēmiskā ģimenes psihoterapeite Lelde Kāpiņa skaidroja, kādas ir efektīvākās sarunu metodes un kā pareizi formulēt jautājumus sarunā ar bērnu. Mediatore aicināja tiesnešus un prokurorus sarunāties ar bērniem un pusaudžiem, ieklausoties viņu izjūtās un vajadzībās. 

“Bērniem, tāpat kā pieaugušajiem, ir būtiska vajadzība justies cienītiem, saklausītiem un sadzirdētiem. Uzskatu, ka, ievērojot bērnu tiesības tikt uzklausītiem jautājumos, kas skar viņu dzīvi, tiesneši pilda savus pienākumus sirsnīgi, atbildīgi un profesionāli, tā kļūstot par nozīmīgu atbalstu bērna dzīves grūtā vai pat kritiskā brīdī,” skaidro L.Kāpiņa.

Psihoterapeite strādā ar ģimenēm, organizācijām un cilvēkiem, kuri nonākuši dažādu konfliktu situācijās. Tādos brīžos ir svarīgi palīdzēt atrast veidu, kā labāk saprasties, izprast otra vajadzības un kopīgi meklēt risinājumu, kas būtu noderīgi un pieņemami visiem konfliktā iesaistītajiem.

Tiesneši uzklausīja arī prakses piemērus – kā notiek bērna uzklausīšana vecāku mediācijā un kā dažādās situācijās veidot ar bērnu spēcinošas un atbalstošas, nevis traumējošas sarunas.

Laura France, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Tiesnesim ir “jāiekāpj bērna kurpēs”, bet vienlaikus arī jāmēģina sabalansēt savs profesionālisms un amata uzliktie pienākumi. Situācijas mēdz būt dažādas un savstarpējā komunikācija bērnu var gan sagraut, gan palīdzēt konflikta risināšanā. Tādēļ šī lekcija bija ļoti vērtīga ar skaidrojumiem, padomiem un ieteikumiem, ko sniedza lektore.” 

Seminārā piedalījās 65 tiesneši un 17 prokurori, un tas tika organizēts Tiesu administrācijas projekta (Nr. 6.2.1.3.i0/1/22/I/TM/001) “Tieslietu akadēmija” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru.

Ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu top projekts “Tieslietu akadēmija”, kura mērķis ir izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centru.