Kāpēc tiesnese nepagarināja apcietinājuma termiņu vīrietim, kuru tur aizdomās par smagu miesas bojājumu nodarīšanu dzīvesbiedrei?

Skaidro Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Vivita Freimane:

“Risks, ka vīrietis varētu atkārtoti nodarīt dzīvesbiedrei pāri, ir mazinājies. Manuprāt, šī persona, nokļūstot pirmo reizi apcietinājumā un tur pavadot divus mēnešus, jau ir izdarījis secinājumus par šādu savu darbību turpmāku nepieļaujamību. Šobrīd, respektējot izmeklēšanas noslēpumu, tomēr varu pateikt, ka  lietā parādījās ziņas, kas varētu būt par pamatu personas noziedzīgu darbību kvalifikācijas maiņai. Turklāt, nepagarinot apcietinājumu, jāuzsver, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noteikusi, ka jebkura persona, kura apsūdzēta nozieguma izdarīšanā, vienmēr ir atbrīvojama līdz tiesas procesam, ja vien valsts nevar uzrādīt “atbilstošu un pietiekamu” pamatojumu. Es šādu pamatojumu lietas materiālos šajā procesa stadijā nekonstatēju, jo sākotnējais apcietinājuma piemērošanas pamats ir zudis. Turklāt jāuzsver, ka apcietinājums nedrīkst pildīt soda funkcijas. Tāpat tika ņemts vērā arī tas, ka aizdomās turētais vēlas rūpēties par saviem bērniem, kuri šobrīd ir izņemti no ģimenes, bet tiesas liegums kontaktēties ar bērniem viņam nepastāv. Tātad persona tomēr nav uzskatāma par tik bīstamu sabiedrībai, ja tai atļauts rūpēties par bērniem. Turklāt iepriekš bērni jau bija aizdomās turētā aprūpē, jo bērnu māte, kura apsūdz dzīvesbiedru vardarbībā, atradās alkohola reibumā un nespēja par tiem rūpēties.”