Konferencē Liepājā diskutē par Kurzemes un Šauļu apgabaltiesu aktualitātēm

Lai apmainītos pieredzē, Kurzemes un Šauļu apgabaltiesu pārstāvji konferencē pārrunāja e-lietas priekšrocības tiesvedībā, vērtējot un salīdzinot tās ieviešanas procesu abās valstīs.

Konferenci atklāja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, atzinīgi novērtējot abu apgabaltiesu pieredzes apmaiņu pārrobežu sadarbības tiesiskuma stiprināšanā un novēlēja konferences dalībniekiem veiksmīgas diskusijas.

Konferencē tika aktualizēts arī jautājums par lietu iztiesāšanu rakstveida procesos apelācijas instances tiesās. Abu valstu delegācijas apmeklēja ieslodzījuma vietu Liepājā un vēsturiskos militāros objektus Liepājas Karostā.

Kurzemes apgabaltiesai jau ilgus gadus ir draudzīgas sadarbības attiecības ar Šauļu apgabaltiesu Lietuvā. Vienu reizi gadā notiek tikšanās Liepājā vai Šauļos kopīgā konferencē, kurā dalībnieki diskutē par abu valstu tiesām aktuāliem jautājumiem.