Kopīgā Latvijas apgabaltiesu videokonferencē apspriež aktuālos problēmjautājumus

Lai apspriestu aktuālos problēmjautājumus un tiesu reformas ietvaros turpinātu veidot vienotu apelācijas instances tiesu praksi, Rīgas apgabaltiesā šodien notika Civillietu tiesu kolēģiju tiesnešu sanāksme, kurā videokonferences režīmā piedalījās tiesneši no visām Latvijas apgabaltiesām.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa referēja par jautājumu par tiesu praksi, piemērojot tiesību normas, kuras nosaka zvērināta tiesu izpildītāja tiesības saņemt amata atlīdzību, kas noteikta procentos no atgūtās summas. Šajā videokonferences daļā piedalījās arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore un priekšsēdētāja vietniece Iveta Kruka, kuri iesaistījās teorētiskajā diskusijā. Diskusijā aktīvi piedalījās visu apgabaltiesu tiesneši nolūkā panākt vienotu viedokli un vienotu tiesu praksi.

Videokonferences turpinājumā tika apspriesta virkne citu jautājumu. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone referēja par jautājumiem par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas pieņemto lēmumu pārsūdzību, kā arī par izpildu raksta izsniegšanu apelācijas instances tiesā un vadīja diskusiju par to, vai ir iespējams atbrīvot personu no Civilprocesa likuma 478. panta septītajā daļā noteiktās drošības naudas.

Tāpat videokonferencē Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Linda Vēbere referēja par tiesu praksi par atlīdzināmo izdevumu advokāta palīdzības samaksai piedziņu un to samazināšanu. Savukārt Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta – par pārstāvja tiesību iesniegt fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikumu tvērumu Civilprocesa likuma 363.24 panta izpratnē.

Šogad tā ir jau sestā videokonference, kad apgabaltiesu tiesneši diskutē par aktuāliem jautājumiem vienotas tiesu prakses veidošanai. Pēc viedokļu apkopošanas par apgabaltiesu praksi jautājumos, kuros apgabaltiesas pieņem galīgos nolēmumus, kopsavilkumi tiks publicēti portālā tiesas.lv (https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6465).

 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 25713271)