Krimināllietā par vīrieša nāvējošu piekaušanu Krāslavā, diviem apsūdzētajiem piespriests sešu un četru gadu cietumsods, viens attaisnots pierādījumu trūkumu dēļ

Krimināllietā pret trīs personām par jauna vīrieša nāvējošu piekaušanu Krāslavā, kā arī draudu izteikšanu, Daugavpils tiesa šodien atzina par vainīgu Valēriju Širokovu, piespriežot brīvības atņemšanu uz 6 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 6 mēnešiem, savukārt Daini Kozindu ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Trešo apsūdzēto tiesa attaisnoja.

Geļena Simoņuka, Daugavpils tiesas tiesnese: “Apsūdzētajam, ko tiesa attaisnoja, netika iegūti pietiekami un neapšaubāmi pierādījumi, kas apstiprinātu apsūdzētā vainu nodarītajā noziegumā.”

Valēriju Širokovu tiesa atzina par vainīgu Krimināllikuma 125.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nosprieda sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 11 mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Valērijs Širokovs atzīts par vainīgu Krimināllikuma 132.pantā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nospriests sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 40 dienām. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts Valērijam Širokovam sods, daļēji saskaitot piespriestos sodus – brīvības atņemšanu uz 6 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Valērijam Širokovam piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums atstāts negrozīts. Pamatojoties uz Krimināllikuma 52.panta ceturto un piekto daļu, soda laikā ieskaitīts Valērija Širokova aizturēšanas un apcietinājuma laiks no 2019.gada 25.jūlija līdz 2019.gada 27.jūlijam, no 2019.gada 8.augusta līdz 2020.gada 20.jūlijam un no 2020.gada 8.septembra līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai.

Daini Kozindu tiesa atzina par vainīgu Krimināllikuma 125.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nosprieda sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un 6 mēnešiem. Dainim Kozindam piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums atstāts negrozīts. Pamatojoties uz Krimināllikuma 52.panta ceturto un piekto daļu, soda laikā ieskaitīts Daiņa Kozindas aizturēšanas un apcietinājuma laiks no 2019.gada 25.jūlija līdz 2019.gada 27.jūlijam, no 2019.gada 6.septembra līdz 2020.gada 20.jūlijam un no 2020.gada 8.septembra līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai.

Daugavpils tiesa arī nosprieda solidāri piedzīt no Valērija Širokova un Daiņa Kozindas valsts labā cietušajiem izmaksāto valsts kompensāciju 2150,01 euro, mantisko zaudējumu kompensācijas 1149,50 euro, morālā kaitējuma kompensācijas 44852 euro.

Tiesa noteikusi abiem apsūdzētajiem termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par kaitējuma kompensāciju samaksu – 30 dienas no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, uzliekot par pienākumu iesniegt tiesas kancelejā maksājumu apliecinošus dokumentus, piedzīt no Valērija Širokova valsts labā procesuālos izdevumus par valsts nodrošināta aizstāvja piedalīšanos pirmstiesas procesā 85 euro, nosakot termiņu labprātīgai samaksai – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams. Prokurore, apsūdzētie, cietušie un aizstāvji 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt lūgumu tiesai par pilna sprieduma sagatavošanu. Pilnu spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesā 10 dienu laikā no sprieduma pieejamības dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Daugavpils tiesā.